Mateusz Jęczarek

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 12:14, 10 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Mateusz Jęczarek – magister, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce.

Counterliczniki