Misja służby publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 11:46, 22 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

MISJA SŁUŻBY PUBLICZNEJ – wskazuje na służebny charakter pracy osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wskazuje dwa podmioty, na rzecz których jest ta służba pełniona – obywateli oraz państwo, w sposób równorzędny. Służba obywatelom oznacza przedkładanie dobra wspólnego obywateli nad interes osobisty, jednostkowy lub grupowy. Służba na rzecz państwa oznacza działanie na rzecz ochrony jego interesów i rozwoju oraz troskę o pozytywny wizerunek państwa wśród jego obywateli oraz za granicą, a także pozytywny wizerunek jego organów i instytucji, w tym wykonywanej służby. Służba publiczna oznacza reprezentowanie przez funkcjonariusza postawy propaństwowej. → Funkcjonariusz publiczny odgrywa znaczącą rolę w promowaniu postaw etycznych i zapobieganiu niewłaściwemu postępowania. Zachowanie zgodne z honorem oraz wykonywanie misji służby publicznej jest wpisane w jego postawę [ J. Itrich-Drabarek ].

Literatura: J. Itrich-Drabarek, The Civil Service in Poland – Theory and Experience, Frankfurt am Main 2015 ■ J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016.

Counterliczniki