Monika Sidor

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:05, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Monika Sidor – doktor, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka politologii oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół samorządu terytorialnego, myśli politycznej i partycypacji obywatelskiej.

Counterliczniki