Monika Sidor

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Monika Sidor – doktor, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka politologii oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół samorządu terytorialnego, myśli politycznej i partycypacji obywatelskiej.

Counterliczniki