Paweł Antkowiak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 00:39, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Paweł Antkowiak – doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz programu UAM „Unikatowy Absolwent”. Pełnomocnik dziekana wydziału ds. organizacji kształcenia oraz dyrektor Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM w Poznaniu. Ekspert i doradca w jednostkach samorządu terytorialnego. Współpracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, a także polityki lokalnej. Autor Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina (2011) oraz 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce: doświadczenia i perspektywy rozwoju (2015).

Counterliczniki