Piotr Potejko

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Piotr Potejko – doktor nauk humanistycznych, prawnik, pedagog. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pułkownik, funkcjonariusz, wieloletni dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych i Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ekspert i uczestnik prac komisji sejmowych, przedstawiciel prezesa rady ministrów w zakresie procedowania i parafowania umów międzypaństwowych oraz przedstawiciel strony polskiej w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Kontroler i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Działalność naukowa skupiona na zagadnieniach szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Współautor wielu publikacji i książek, głównie z zakresu prawa i bezpieczeństwa, m.in. współredaktor prac: Terroryzm – materia ustawowa? (2009); Kryminalistyka w pracy służb specjalnych i porządku publicznego (2014).

Counterliczniki