Rafał Cieślak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 00:43, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Rafał Cieślak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Zajmuje się problematyką zamówień publicznych i partnerstwa publiczno prywatnego, gospodarką komunalną oraz finansami jednostek samorządu terytorialnego.

Counterliczniki