Rafał Cieślak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Rafał Cieślak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Zajmuje się problematyką zamówień publicznych i partnerstwa publiczno prywatnego, gospodarką komunalną oraz finansami jednostek samorządu terytorialnego.

Counterliczniki