Renata Mieńkowska-Norkiene

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:54, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Renata Mieńkowska-Norkiene – doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog oraz socjolog – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytutu Nauk Politycznych w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Stypendystka Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, Uniwersytetu w Wilnie, Liechtenstein Institut w Liechtensteinie, Londyn School of Economics and Political Science oraz Sciences Po w Paryżu. Stażystka Dyrekcji Generalnej Personelu i Administracji Komisji Europejskiej w Brukseli. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2011–2014. Zainteresowania badawcze: system polityczny Unii Europejskiej, koordynacja polityk unijnych na poziomie krajowym, negocjacje i zarządzanie konfliktami, systemy polityczne państw europejskich, gender mainstreaming w europejskiej polityce równościowej. Autorka licznych publikacji, m.in. monografii Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni ponadnarodowej: czyli jak państwo, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogą współpracować, żeby skutecznie naprawiać świat (2014).

Counterliczniki