Robert Kmieciak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:35, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Robert Kmieciak – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu prac poświęconych tematyce samorządowej. Autor monografii: Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego (1995); Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustrojowego (2004). Współautor prac: Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej (2010); Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski (2012); Pożądany kierunek zmian modelu samorządu gospodarczego w Polsce. Rozważania na podstawie projektu ustawy o izbach przemysłowo handlowych (2016).

Counterliczniki