Sebastian Kozłowski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:38, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Sebastian Kozłowski – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2016), adiunkt w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Badacz politycznych patologii organizacyjnych, zajmujący się socjopolityczną analizą funkcjonowania samorządu lokalnego oraz zagadnieniami polskiej transformacji systemowej. W latach 1998–2010 związany z samorządem terytorialnym jako radny (trzy kadencje) i członek zarządu gminy (wiceburmistrz). Były redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Samorządowy. Monitor Zamówień Publicznych”, publicysta samorządowy. Były doradca i szef gabinetu politycznego ministra zdrowia (2004–2005). Autor licznych publikacji, m.in. monografii: Swoboda działania polityka (2006); Upodmiotowienie samorządu lokalnego w okresie transformacji systemowej w Polsce (2015).

Counterliczniki