Tomasz Słomka

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:08, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Tomasz Słomka – doktor habilitowany nauk społecznych, politolog ustrojoznawca, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 2005–2016 kierownik studiów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, w latach 2016–2019 zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW oraz kierownik Zakładu Systemów Politycznych INP UW. Członek kolegiów redakcyjnych pism naukowych „Społeczeństwo i Polityka”, „e Politikon” i „Political Preferences”. Specjalizuje się w problematyce systemu rządów w Polsce, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo Wschodniej, instytucji współczesnej głowy państwa (ze szczególnym uwzględnieniem prezydenta RP) oraz współczesnego konstytucjonalizmu i bezpieczeństwa konstytucyjnego państwa. Autor i redaktor naukowy ponad 60 artykułów i książek, m.in. monografii Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 r. Ujęcie porównawcze (2005) oraz Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989–2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku (współautor W. Jakubowski; 2012).

Counterliczniki