Tomasz Strąk

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:44, 10 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎polski

Tomasz Strąk – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest specjalistą z zakresu finansów, rachunkowości oraz auditingu, pracownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US. Jego zainteresowania naukowe koncertują się na nowoczesnych metodach budżetowania, metodyce badania sprawozdań finansowych oraz problematyce unikania opodatkowania.

Counterliczniki