Wiktor Jasionowski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 00:40, 31 December 2019 by Administracja (talk | contribs) (Utworzono nową stronę "'''Wiktor Jasionowski''' – doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Samorządowiec, cz...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Wiktor Jasionowski – doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Samorządowiec, członek kilku organizacji pozarządowych. Harcmistrz. Głównymi obszarami badawczymi są: samorząd terytorialny z uwzględnieniem polityki miejskiej, partycypacji, roli mediów i lobbingu.

Counterliczniki