Wiktor Jasionowski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Wiktor Jasionowski – doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Samorządowiec, członek kilku organizacji pozarządowych. Harcmistrz. Głównymi obszarami badawczymi są: samorząd terytorialny z uwzględnieniem polityki miejskiej, partycypacji, roli mediów i lobbingu.

Counterliczniki