Łukasz Małecki-Tepicht

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Łukasz Małecki-Tepicht – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Posiada Dyplom Audytora Sektora Publicznego (CGAP), jest w trakcie certyfikacji Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). Praca doktorska dotyczy zasad realizacji polityk publicznych w ramach funduszy europejskich. Przez ponad 13 lat pracował w sektorze publicznym, przy wdrażaniu, kontrolowaniu oraz audytowaniu projektów realizowanych ze środków publicznych, w tym przede wszystkim z funduszy europejskich. Przeprowadził liczne autorskie zajęcia dla pracowników sektora publicznego, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, m.in. z zakresu etyki, służby cywilnej, rozwoju lokalnego, koncepcji dobrego rządzenia (good governance) oraz lepszego stanowienia prawa (better regulation). Jest absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoły Trenerów w Instytucie Zarządzania przez Wartości oraz Akademii Analityka – projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącego oceny skutków regulacji, analizy wpływu i realizacji zasad lepszego stanowienia prawa. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz upowszechniających fundusze europejskie i wybrane zagadnienia społeczne. Autor wielu artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących sektora publicznego

Counterliczniki