Aleksandra Komar

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

Aleksandra Komar – doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka politologii na UW, specjalność administracja publiczna. Zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej oraz zagadnieniem kobiet w sferze publicznej. Publikacje: VII Ogólnopolski Kongres Kobiet „Przywództwo kobiet w służbach mundurowych”, Warszawa, 11–12 września 2015 r., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, nr 14; Mobbing jako dysfunkcja podmiotów sfery publicznej, [w:] Etyka sfery publicznej, red. J. Itrich-Drabarek (2017).

Counterliczniki