Bartłomiej Celejewski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Bartłomiej Celejewski – magister, absolwent administracji i politologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent Erasmus+, podczas którego realizował program Governing Large Metropolis na paryskim Sciences Po. Głównymi obszarami badawczymi są: samorząd terytorialny z uwzględnieniem polityki miejskiej i metropolitalnej oraz polityka publiczna.

Counterliczniki