Europejski Instytut Administracji Publicznej

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

EUROPEJSKI INSTYTUT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (European Institute of Public Administration, EIPA) – instytucja edukacyjna o statusie fundacji, której głównym celem jest podnoszenie kompetencji urzędników państw członkowskich UE zajmujących się problematyką unijną. Działalność EIPA została zainagurowana w czasie spotkania Rady Europejskiej w 1981 r. Swój cel EIPA realizuje poprzez działalność szkoleniową, ekspercką i naukową. Organizuje szkolenia w formie tradycyjnej i zdalnej, świadczy usługi doradcze, prowadzi badania porównawcze nad funkcjonowaniem administracji publicznych w UE. Jest również właścicielem → CAF – Wspólnej Metody Oceny (Common Assessment Framework), narzędzia zarządzania jakością w sektorze publicznym. EIPA prowadzi także współpracę międzynarodową z takimi organizacjami, jak Europejska Sieć ds. Administracji Publicznej (EUPAN) czy OECD. Najwyższym organem decyzyjnym Instytutu jest Rada Administracyjna – określa kierunki rozwoju i kontroluje stan finansów, a składa się z przedstawicieli państw będących instytucjonalnymi członkami EIPA. Polska jest członkiem EIPA od 2004 r. na mocy dwustronnej umowy o współpracy. Rada Administracyjna wybiera dyrektora Instytutu, który odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie. Działalność EIPA jest finansowana ze składek państw członkowskich, dotacji Komisji Europejskiej oraz wpływów z działalności komercyjnej. Główna siedziba znajduje się w Maastricht, poza tym funkcjonują dwa ośrodki zamiejscowe: w Barcelonie (zajmujący się głównie wielopoziomowym zarządzaniem w UE) i Luksemburgu (Europejskie Centrum ds. Sędziów i Prawników) [ Ł. Świetlikowski ].

Literatura: Raporty roczne z działalności EIPA dostępne na stronie internetowej eipa.eu.

Counterliczniki