Izba pracy

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

IZBA PRACY – niezrealizowana w okresie międzywojennym forma → samorządu gospodarczego, przewidziana w konstytucjach z 1921 r. (art. 68) oraz z 1935 r. (art. 76). Inicjatorem i pomysłodawcą i.p. był Mieczysław Niedziałkowski (PPS), a inspirowano się rozwiązaniami austriackimi. W okresie międzywojennym powstały liczne projekty ustaw dotyczące i.p., zarówno rządowe, jak i pochodzące z kręgów czynników społecznych, jednakże nie zdołano uchwalić ustawy. Brak i.p. był przeszkodą w powołaniu → Naczelnej Izby Gospodarczej. [A. Szustek]

Literatura: A. Szustek, Samorząd – samorząd gospodarczy – inne rodzaje samorządu. Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2017 ■ A. Szustek, Naczelna Izba Gospodarcza, Warszawa 2017.

Counterliczniki