Krzysztof Tomaszewski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Krzysztof Tomaszewski – doktor habilitowany, pracownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Uniwersytetu w Brukseli, Instytutu Europejskiego w Genewie, Instytutu Studiów Politycznych w Bordeaux. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej oraz studiów europejskich. Ma wieloletnią praktykę w administracji publicznej, w departamentach Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnych za proces integracji europejskiej oraz problemy sektora energetycznego i politykę energetyczną. Autor publikacji monograficznych, licznych artykułów naukowych oraz ekspertyz z dziedziny integracji europejskiej oraz problematyki sektora energetycznego, m.in. monografii Status urzędnika w Unii Europejskiej (2005) oraz Regiony w procesie integracji europejskiej (2007).

Counterliczniki