Michał Szczegielniak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Michał Szczegielniak – magister, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendysta Uniwersytetu Karola w Pradze. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą dostępowi do informacji publicznej. Działacz i ekspert organizacji pozarządowych, zawodowo związany z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Counterliczniki