Polacy w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

POLACY W EUROPEJSKIEJ SŁUŻBIE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) (ang. European External Action Servic) to unijna służba dyplomatyczna, odpowiedzialna za kontakty zewnętrzne UE, powołana w 2010 r. w celu zagwarantowania spójności i skuteczności polityki zagranicznej UE oraz zwiększania się roli UE na świecie (podstawa prawna – Traktat Lizboński). Zadaniem ESDZ jest szeroko rozumiane wspieranie Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w prowadzeniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a także w wykonywaniu funkcji przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. ESDZ stanowi również wsparcie dla przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej w wykonywaniu przez nich zadań w zakresie stosunków zewnętrznych. Zwierzchnikiem ESDZ jest Wysoki Przedstawiciel, a bieżącą pracą kieruje Sekretarz Generalny oraz jego trzech zastępców. ESDZ dysponuje siecią 139 delegatur i biur na całym świecie. 1/3 personelu ESDZ pochodzi z narodowych służb dyplomatycznych państw członkowskich, a 2/3 to stali urzędnicy UE. ESDZ składa się z pracowników wywodzących się z Sekretariatu Generalnego Rady oraz Komisji Europejskiej, przedstawicieli dyplomacji narodowych oraz pracowników lokalnych w przedstawicielstwach unijnych w krajach trzecich, tzw. delegaturach. Według stanu z 2016 r. zatrudniano 4252 osoby. 1931 z nich zatrudnionych jest w Centrali w Brukseli, a 2321 w delegaturach i biurach UE za granicą. Oprócz stałych urzędników, dyplomatów narodowych i asystentów instytucja ta zatrudnia pracowników kontraktowych oraz ekspertów narodowych. Liczba Polaków zatrudnionych w ESDZ sukcesywnie rośnie, w 2012 w służbie tej pracowało 86 osób, a w 2016 – 115 obywateli polskich (59 w Centrali w Brukseli, 26 w unijnych delegaturach, 28 jako eksperci narodowi oraz 2 osoby w ramach programu Junior Professionals in Delegations). Według stanu z 2016 r. zatrudniano 4252 osoby, 1931 z nich zatrudnionych jest w Centrali w Brukseli, a 2321 w delegaturach i biurach UE za granicą. Oprócz stałych urzędników, dyplomatów narodowych i asystentów instytucja ta zatrudnia pracowników kontraktowych oraz ekspertów narodowych. Liczba Polaków zatrudnionych w ESDZ sukcesywnie rośnie, w 2012 w służbie tej pracowało 86 osób, a w 2016 – 115 (59 w Centrali w Brukseli, 26 w unijnych delegaturach, 28 jako eksperci narodowi oraz 2 osoby w ramach programu Junior Professionals in Delegations), w 2017 – 120. [ T. Kownacki ].

Literatura: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Informacja nt. stanu zatrudnienia polskich obywateli w strukturach UE w 2015 r., luty 2016 ■ R. Fromuszewicz, D. Liszczyk, Personel Europejskiej Służby Działań zewnętrznych do przeglądu? Bilans i wnioski z dotychczasowej polityki kadrowej, Warszawa 2012.

Counterliczniki