Tomasz Kownacki

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Tomasz Kownacki – doktor habilitowany. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995) oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej (2008); absolwent programu „The Tools of Marketing” w Instytucie Dziennikarstwa UW we współpracy z Canadian International Development Agency, George Brown College i Centennial College w Toronto (1995); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003), doktor habilitowany nauk społecznych, w zakresie nauk o polityce (2014). Pracownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Autor publikacji dotyczących instytucji politycznych UE, m.in. monografii Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej (2006).

Counterliczniki