Przyrzeczenie administracyjne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

PRZYRZECZENIE ADMINISTRACYJNE – szczególny akt administracyjny, w którym organ administracji publicznej wiążąco zobowiązuje się wobec konkretnego adresata do określonego zachowania w przyszłości. Wydanie p.a. jest „samozwiązaniem się” organu administracji jego ustaleniami. Treść p.a. wiąże też jego adresata. Jeśli adresat spełni warunki lub podejmie działania określone w p.a., będzie miał pewność, że w przyszłości dany stosunek prawny będzie uregulowany po jego myśli. Z reguły wydanie p.a. poprzedza wydanie → decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację docelowego zamierzenia adresata. Rodzajem p.a. jest promesa – występuje z reguły w regulacjach prawa gospodarczego. Za pomocą promesy uzależnia się udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej od spełnienia warunków wykonywania tej działalności. Wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji osobie, która nie ma w Polsce zapewnionego lokalu mieszkalnego i utrzymania, ale spełnia inne warunki ustawy o repatriacji, także stanowi p.a [ E. Sękowska-Grodzicka ].

Literatura: J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012.

Counterliczniki