Adam Niedzielski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 02:08, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Adam Niedzielski – doktor nauk ekonomicznych, ekspert z zakresu zarządzania finansami oraz zarządzania strategicznego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Uczestnik programu „Driving Government Performance. Leadership Strategies that Produce Results” realizowanego przez Harvard Kennedy School of Government & IESE Business School. Uczestnik licznych szkoleń i kursów z zakresu finansów publicznych, zarządzania oraz przywództwa. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym. Pracował m.in. w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów, pełnił funkcję doradcy ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli, kierował Departamentem Finansów Zakładu i Departamentem Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także Departamentem Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Współtwórca „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014–2020” oraz „Strategii rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010–2015”. Autor licznych publikacji naukowych, analiz i raportów (m.in. dla OEC D) na temat systemu administracji publicznej, finansów publicznych, zarządzania i kontroli zarządczej.

Counterliczniki