Bartłomiej Celejewski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 11:11, 10 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Bartłomiej Celejewski – magister, absolwent administracji i politologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Absolwent Erasmus+, podczas którego realizował program Governing Large Metropolis na paryskim Sciences Po. Głównymi obszarami badawczymi są: samorząd terytorialny z uwzględnieniem polityki miejskiej i metropolitalnej oraz polityka publiczna.

Counterliczniki