Małgorzata Chałupczak-Styczeń

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 00:42, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Małgorzata Chałupczak-Styczeń – doktorantka w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze skupiają się na obszarach związanych z administracją publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem roli i funkcji samorządu pomocniczego na terenach wiejskich, a także na zagadnieniach z zakresu finansowania zadań samorządu terytorialnego, dobrej administracji, e administracji oraz gospodarki i zarządzania w samorządzie terytorialnym.

Counterliczniki