Małgorzata Chałupczak-Styczeń

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Małgorzata Chałupczak-Styczeń – doktorantka w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze skupiają się na obszarach związanych z administracją publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem roli i funkcji samorządu pomocniczego na terenach wiejskich, a także na zagadnieniach z zakresu finansowania zadań samorządu terytorialnego, dobrej administracji, e administracji oraz gospodarki i zarządzania w samorządzie terytorialnym.

Counterliczniki