Marcin Jurgilewicz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 11:52, 1 January 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Marcin Jurgilewicz – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie i dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, adwokat. Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.

Counterliczniki