Michał Brzeziński

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Michał Brzeziński – doktor habilitowany, politolog, prawnik, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. ekspert Ośrodka Analiz Politologicznych UW. Od 2016 r. członek rady naukowej ,,Securo. Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Zajmuje się teoretycznymi podstawami bezpieczeństwa, stanami nadzwyczajnymi i zarządzaniem kryzysowym. Autor monografii: Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach (2007); Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna (2019).

Counterliczniki