Michał Szczegielniak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:15, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Michał Szczegielniak – magister, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendysta Uniwersytetu Karola w Pradze. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą dostępowi do informacji publicznej. Działacz i ekspert organizacji pozarządowych, zawodowo związany z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Counterliczniki