Polityki publiczne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

POLITYKI PUBLICZNE (ang. public policies) – są to działania prowadzone przez organy władzy publicznej, przede wszystkim rząd i samorząd terytorialny. Pol.p. realizuje się w mniej lub bardziej wyodrębnionych obszarach życia społecznego przez zastosowanie specyficznych technologii, które nadają tym politykom techniczny charakter i pozornie odpolityczniają je. Elementami stosowanych technologii są w tym przypadku: dostępne środki, różnorodne techniki, rodzaje uzasadnień podejmowanych działań, wiedza decydentów czy ich umiejętności. Formułowanie pol.p. w klasycznym rozumieniu obejmuje: 1. analizę procesów zachodzących w otoczeniu systemu politycznego, która ma na celu rozpoznanie niektórych „problemów” jako materii pol.p. i następnie jako zagadnienia poszerzania agendy systemu politycznego; 2. analizę interesów, które determinują proces formowania polityki; 3. materialne następstwa oraz dystrybucję i rozpoznawalne korzyści, które wynikają z pol.p. i ich wdrażania. Claus Offe wskazuje, że poza wyżej wymienionymi czynnikami równie ważnymi determinantami w realizacji polityk publicznych są formalne procedury czy też zinstytucjonalizowana metoda procedowania sytuacji problemowych w otoczeniu systemu politycznego [ Ł. Małecki-Tepicht ].

Literatura: J. Hausner, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1 ■ C. Offe, Teoria państwa kapitalistycznego a problem formowania polityki publicznej, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 2.

Counterliczniki